Toppers vinden in de huidige arbeidsmarkt

toppers
toppers wil iedereen in dienst

Toppers zijn geliefd als medewerkers. Het laatste half jaar neemt de vraag naar goed gekwalificeerde medewerkers toe. Vooral in de ICT en techniek sector en in de verkoopbranche blijkt het vinden van medewerkers die goed aansluiten bij het gevraagde profiel een lastige taak. Steeds vaker moeten recruiters de eisen naar beneden bijstellen om toch met genoeg kandidaten aan de slag te kunnen gaan voor de selectie.

De vraag is, of dit een trend is of een meer dan tijdelijk fenomeen. Hoe dan ook, werkgevers willen hun vacatures ingevuld zien om de economische mogelijkheden van deze tijd te kunnen pakken en de klanten naar tevredenheid te bedienen. Immers een groeidoelstelling is ook vaak een groei in aantal medewerkers. Dit betekent dat werkgevers zelf meer aandacht aan opleiding en training zullen moeten besteden.

Dilemma

Dat stelt werkgevers deels voor een dilemma, immers het aantal flexkrachten en ZZP’ers is de laatste jaren explosief gegroeid. En welke werkgever wil er investeren in opleiding als de flexibele werknemer misschien over een bepaalde tijd bij een concurrent kan gaan werken? En als men medewerkers in vaste dienst heeft, wat is dan hun verwachte levensduur want de carrière bij eenzelfde werkgever wordt steeds korter.

Opleiding en training

Een geruststelling is op zijn plaats: een goede opleiding en training betaald zich op de korte termijn terug. En laat men de neveneffecten ook niet vergeten, zoals een hogere betrokkenheid, meer loyaliteit en een toegenomen motivatie bij de medewerkers! De werkgever die toch investeert in zijn medewerkers kan daarmee het verschil maken in de markten van nu. Want nu een voorsprong opbouwen geeft ook op de middellange termijn zijn rendement. Zeker als je de voorsprong weet vast te houden. En daar helpen we u graag bij. Want een gestructureerd opleidingsplan geeft u een tool uw voorsprong te nemen en te houden. Vraag ons en neem contact op.