Non-verbale communicatie kennis is zeer waardevol

non-verbale communicatie
non-verbale communicatie

Het is bekend dat onze communicatie voor meer dan de helft verloopt via het non-verbale kanaal: de signalen van ons lichaam. Sommige signalen zijn heel duidelijk (een vuist op tafel) en vele zijn meer verborgen in de micro-expressie. En toch wordt er in veel verkooptrainingen en managementtrainingen meer aandacht besteed aan de verbale communicatie dan aan de non-verbale communicatie. Een gemiste kans!

In een gesprek van ongeveer 30 minuten worden over en weer ± 800 non-verbale signalen gegeven. Om ze allemaal te zien zou men vertraagde filmbeelden nodig hebben. Een schat aan informatie die kan onderstrepen of de uitgesproken woorden positief, neutraal of negatief kunnen worden geïnterpreteerd. Bij een gesprek met een sollicitant of met een klant kan voldoende kennis van de lichaamstaal het verschil maken in de juiste keuze die men maakt.

Ieder signaal vertelt zijn verhaal: de manier waarop men een hand geeft, hoe men in zijn stoel zit, welke positie men aan tafel heeft, de afstand die men houdt, de gezichtsuitdrukking, de mate van oogcontact, etc. Te veel om op te noemen.

Communicatie verloopt in twee richtingen en steeds is daarbij sprake van wederzijdse beïnvloeding. Door iets te zeggen, en ook alleen al door houding en gedrag veroorzaken mensen reacties en veranderingen bij elkaar. Vaak gebeurt dat onbewust, echter het kan ook bewust worden gehanteerd.

Daarbij zijn drie stappen te onderkennen:

  • Het herkennen van de non-verbale signalen bij de ander
  • Het beheersen van de eigen lichaamstaal
  • Het beïnvloeden van de signalen en houding van de ander.

De eerste stap kost de minste moeite, er is genoeg informatie te vinden op internet over onze lichaamstaal. De tweede stap is al wat moeilijker, immers ons gedrag is voor 90% onbewust en alleen met voldoende focus kan men meer aandacht geven aan de eigen lichaamstaal en de signalen die men daarmee geeft. De laatste stap is alleen mogelijk door oefening en training en het is maar een kleine groep die dit goed beheerst.

Indien men de drie stappen weet uit te voeren, dan is men in staat om een mogelijke negatieve sfeer om te zetten in een meer neutrale sfeer. Men kan de signalen herkennen als de ander liegt of zich ongemakkelijk voelt. En door die beïnvloeding kan men de neutrale sfeer weer ombuigen naar een positieve sfeer. Men voorkomt zelf, en herkent, veel fouten die gemaakt worden in de non-verbale communicatie zoals een dominante handdruk, een uitdagende houding, signalen van onrust en onzekerheid, een gesloten houding en een veelzeggende blik.

Als u graag de drie stappen met al zijn voordelen wilt leren en beheersen, bel ons dan op 06-50617373 voor informatie over de training Non Verbale Communicatie. Een echte eyeopener voor verkopers en managers en een zeer effectief instrument.