Bas training
Bas Training

Door de jarenlange ervaring in meerdere branches zijn door BAS Training trainingsprogramma’s ontwikkeld die aansluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen in verkoop, leidinggeven en functiegerichte vaardigheden.

trainingen
training en ontwikkeling

De ontwikkeling en professionalisering van mensen staat centraal. Praktijkgerichte trainingen zijn hiervoor het meest geschikte instrument. Deze worden in partnerschap met de opdrachtgever ontwikkeld en opgezet.

ontwikkeling
persoonlijke groei

Samen met de opdrachtgever wordt bepaald op welke manier trainingen structureel bijdragen aan een verbeterd resultaat en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij worden trajecten ontwikkeld die aansluiten bij de ontwikkeldoelstellingen van de opdrachtgever.

training
intake training

Voorafgaande aan training wordt het huidige niveau van de deelnemers in kaart gebracht en naast het ontwikkeldoel gelegd. Daarmee wordt zichtbaar welk traject gewenst is en welke programma onderdelen daarvoor geschreven dienen te worden. Na een laatste afstemming met de opdrachtgever kan het traject dan in gang gezet worden.

trainingen
BAS Training en advies

Alle trainers beschikken over commerciële en managementervaring en kunnen daarmee de juiste vertaling naar de praktijk maken. Dit is van groot belang voor de kwaliteit van de trainingen, immers de kwaliteit van de trainer is het meest bepalend voor de output van de training.