5 belangrijke stappen voordat u gaat trainen

training
trainen

Training is het meest geschikte instrument als het gaat om de ontwikkeling van uw vaardigheden ofwel soft skills. Regelmatig trainen zorgt ervoor dat u niet alleen het niveau stapsgewijs verhoogt, maar dat u ook eerder geleerde vaardigheden verdiept tot het ‘onbewust bekwaam’ niveau.

Iedere organisatie die training in gang zet wil niet alleen maar een goed resultaat. Juist op de lange termijn zal men eerder behaald resultaat willen behouden. Dat bepaalt het rendement dat men uit eerdere investering haalt. En dat lukt alleen als men vooraf de juiste stappen heeft gezet. Want een goede voorbereiding is het halve werk!

Succesvolle aanpak

Er zijn 5 belangrijke stappen die men dient te nemen voordat men aan de uitvoering van trainingen begint, en die tevens bepalend zijn voor het rendement uit de trainingen.

  1. Inventarisatie. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag ‘wat gaan we trainen’ maar veel meer om de vraag ‘waarom gaan we trainen’. Vooraf zal een gezamenlijke doelstelling moeten worden vastgesteld en dit werkt het beste als men daarin ook de beoogde deelnemers laat participeren.
  2. Groepssamenstelling. Vooraf het niveauverschil in kaart brengen voorkomt, dat deelnemers tijdens de training de stof als te gemakkelijk of te moeilijk ervaren. Er mag in een groep niveauverschil zijn. Echter als dit te groot is dan is het voor de trainer onmogelijk om tijdens de training het onderlinge niveauverschil te verkleinen.
  3. Informatie-uitwisseling. Alle partijen zullen van meet af aan voldoende informatie met elkaar moeten uitwisselen. Dat geldt voor het management, de deelnemer en de trainer. Alleen zo is een adequate voorbereiding te realiseren, zodat de training nauw aansluit op ieders individuele leerniveau, de dagelijkse praktijk en de doelstelling van de training.
  4. Rolverdeling. Organisaties en leidinggevende zullen zich vooraf moeten realiseren dat training geen op zichzelf staande activiteit is. Na de training zal de direct leidinggevende zijn rol als coach gaan invullen, hij zal een deel van de rol van de trainer overnemen. Immers heeft onderzoek aangetoond dat deelnemers met de juiste coaching in staat zijn ruim 80% van het behaalde resultaat vast te houden. Zonder coaching is het resultaat minder dan 20%. Daarom zal de leidinggevende actief betrokken moeten zijn vanaf het begin.
  5. Motivatie. Een gestructureerde aanpak van training vraagt van alle partijen een hoge mate van betrokkenheid en vooral voldoende motivatie. Het eindresultaat staat en valt met de hoeveelheid motivatie die ieder individu heeft. Gemotiveerde en gedreven deelnemers zullen zelf zoveel mogelijk doen om resultaat te behalen. Gemotiveerde managers zullen alles doen om de medewerkers te stimuleren. Gemotiveerde trainers zullen alles doen om iedere training tot een opmerkelijk succes te maken.

Voorkom een ad hoc aanpak van training, een voorbereidingsfase is bepalend voor het verloop van de rest van het proces. Het e-book ‘Handleiding voor maximaal rendement uit training en opleiding’ kunt u bij ons gratis aanvragen.