Management training

management
Leidinggeven

Management en Leidinggeven

Het managen van processen en het leiden van teams vraagt van een manager verschillende competenties. Immers bent u als manager eindverantwoordelijk voor de resultaten van uw eigen mensen en businessunit. Richt u zich daarbij op de taken of op de mensen, of op beide. Hoe doet u dit op een coachende manier? U krijgt inzicht in uw persoonlijke manier van leidinggeven en u leert hoe u uw stijl kunt aanpassen aan specifieke situaties.

Middel management

Als manager dient op de juiste wijze verschillende gesprekken te kunnen voeren met uw medewerkers en collega’s. Daarnaast verwacht men ondersteuning en begeleiding en een aanpak die motiveert. Alle aspecten komen aan de orde in een uitgebreid programma.

coaching

Coaching

Medewerkers verwachten van hun manager dat hij/zij begeleiding biedt op de werkplek. Coaching zal de medewerker verder moeten stimuleren om zijn ontwikkeling in de praktijk toe te passen. Hoe pakt men dat aan, zodanig dat de medewerker gemotiveerd aan de slag gaat. Hiervoor krijgt u tools aangereikt.

Vergadertechnieken

Nederland heeft een vergadercultuur, dat kunt u zelf wel zien aan het aantal vergaderingen dat u jaarlijks in uw agenda heeft staan. In de training leert u vergaderingen effectiever te houden en te leiden en tijdverlies te voorkomen.

Sollicitanten interviewen

Iedere kandidaat die u spreekt zal zich op zijn best ‘verkopen’, immers dat zou u zelf ook doen. Als interviewer wilt u door de positieve beeldvorming heen kijken om te zien wie er werkelijk voor u zit. In de training leert u methodieken om meer uit een gesprek met een sollicitant te halen om daarmee uw keuze beter te kunnen maken.

Verzuimgesprekken

Iedereen is wel eens ziek, ernstig of minder ernstig. Is er sprake van ziekte of is er sprake van verzuim? Hoe kunt u achterhalen, zonder op de stoel van de dokter te gaan zitten, wat de echte reden van ziekmelding is. We gaan in op de essentie.

teambuilding

Teambuilding

Medewerkers zijn in het algemeen gericht op de taken die ze door hun organisatie toegedeeld krijgen. Hierdoor wordt het samenwerken met andere afdelingen of collega’s op een tweede plaats gezet. Om de teamspirit te stimuleren is teambuilding het juiste instrument. Deze in-company workshop laat werknemers zien dat samenwerken een hoger resultaat tot gevolg heeft. De workshop kan gecombineerd worden met outdoor activiteiten.

Meer weten? Neem nu contact op.